Documents et rapports

Rechercher/Explorer les documents


  

AFFINER PAR:

Période spécifique

Voir la suite
Voir la suite
  • 1 - 20 sur 1028 résultats
  • Afficher les résultats par groupe de
  • 10
  • 20
  • 50
Télécharger en Excel [x]
Applying behavioral insights to improve tax collection : experimental evidence from Poland (anglais)

Document de travail 116046 JUN 01, 2017

Hernandez,Marco; Jamison,Julian C; Korczyc,Ewa Joanna; Mazar,Nina; Sormani,Roberto Claudio

Poland - ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT : P147460 - Implementation Status Results Report : Sequence 04 (anglais)

Rapport sur l’état d’avancement et les résultats des projets ISR27687 MAY 05, 2017

Yu,Winston

Poland - ODRA RIVER BASIN FLOOD PROTECTION : P086768 - Implementation Status Results Report : Sequence 19 (anglais)

Rapport sur l’état d’avancement et les résultats des projets ISR27689 MAY 05, 2017

Yu,Winston

Poland catching-up regions : strengthening the implementation of work-based learning (anglais)

Document de travail 115352 APR 01, 2017

Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism (anglais)

Document de travail 115348 MAR 20, 2017

Gajewski,Maciej; Szczucki,Jan; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander polonais

Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Polska regiony nadrabiające zaległości : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i ich mechanizm podziału (polonais)

Document de travail 115348 MAR 20, 2017

Gajewski,Maciej; Szczucki,Jan; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander anglais,

Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (polonais)

Document de travail 115314 MAR 01, 2017

anglais,

Poland catching-up regions : overview report (anglais)

Document de travail 115314 MAR 01, 2017

polonais

Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation (anglais)

Document de travail 115349 MAR 01, 2017

Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Wiatr,Dariusz Krzysztof; Toborowicz,Jerzy Jakub; Malicki,Krzysztof Michal; Kaznowski,Andrzej Jerzy; Żukowski, Michał; Panayotova, Elista; Aridi,Anwar; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel polonais

Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland Catching-up Regions : Tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-Podkarpackie Centrum Innowacji (polonais)

Document de travail 115349 MAR 01, 2017

Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Wiatr,Dariusz Krzysztof; Toborowicz,Jerzy Jakub; Malicki,Krzysztof Michal; Kaznowski,Andrzej Jerzy; Żukowski, Michał; Panayotova, Elista; Aridi,Anwar; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel anglais,

Poland - Odra-Vistula Flood Management Project : procurement plan (anglais)

Plan de passation des marchés 113241 FEB 08, 2017

Can grants to consortia spur innovation and science-industry collaboration? : regression-discontinuity evidence from Poland (anglais)

Document de travail de recherche sur les politiques WPS7934 JAN 09, 2017

Bruhn,Miriam; Mckenzie,David J.

Disaster risk profiles - Poland (anglais)

Document de travail 114731 JAN 01, 2017

Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration (anglais)

Document de travail 115353 JAN 01, 2017

Drozd,Maciej Adam; Sacha,Wojciech Tomasz; Kałużny,Tomasz polonais

Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland Catching-up Regions : Rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (polonais)

Document de travail 115353 JAN 01, 2017

Drozd,Maciej Adam; Sacha,Wojciech Tomasz; Kałużny,Tomasz anglais,

Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland Catching-up Regions: Pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (polonais)

Document de travail 115354 JAN 01, 2017

Kilroy,Austin Francis Louis; Tekieli-Bisińska,Dorota; Szczucki,Jan; Grajewski,Maciej; Stronkowski,Piotr Karol anglais,

Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland Catching-up Regions: Kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (polonais)

Document de travail 115350 JAN 01, 2017

Sivaev,Dmitry

Titre du document Date du document Numéro du rapport Type de document également avilable dans
Applying behavioral insights to improve tax collection : experimental evidence from Poland (anglais)
Voir la suite
JUN 01, 2017 116046 Document de travail
Application of behavioral techniques to improve tax abrasiveness : results of empirical research conducted in Poland : Zastosowqnie technik behavioralnych w celu poprawy scirgqlnosci podatköw : wyniki badah empirycznych przeprowadzonych w Polsce (polonais)
Voir la suite
JUN 01, 2017 116052 Document de travail
Poland - ODRA-VISTULA FLOOD MANAGEMENT PROJECT : P147460 - Implementation Status Results Report : Sequence 04 (anglais)
Voir la suite
MAY 05, 2017 ISR27687 Rapport sur l’état d’avancement et les résultats des projets
Poland - ODRA RIVER BASIN FLOOD PROTECTION : P086768 - Implementation Status Results Report : Sequence 19 (anglais)
Voir la suite
MAY 05, 2017 ISR27689 Rapport sur l’état d’avancement et les résultats des projets
Poland catching-up regions : strengthening the implementation of work-based learning (anglais)
Voir la suite
APR 01, 2017 115352 Document de travail
Poland catching-up regions : strengthening the implementation of work-based learning : Rozwój kształcenia w miejscu pracy jako instrument doskonalenia szkolnictwa zawodowego w województwie Świętokrzyskim (polonais)
Voir la suite
APR 01, 2017 115352 Document de travail
Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism (anglais)
Voir la suite
MAR 20, 2017 115348 Document de travail polonais
Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Polska regiony nadrabiające zaległości : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i ich mechanizm podziału (polonais)
Voir la suite
MAR 20, 2017 115348 Document de travail anglais,
Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (polonais)
Voir la suite
MAR 01, 2017 115314 Document de travail anglais,
Poland catching-up regions : overview report (anglais)
Voir la suite
MAR 01, 2017 115314 Document de travail polonais
Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation (anglais)
Voir la suite
MAR 01, 2017 115349 Document de travail polonais
Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland Catching-up Regions : Tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-Podkarpackie Centrum Innowacji (polonais)
Voir la suite
MAR 01, 2017 115349 Document de travail anglais,
Poland - Odra-Vistula Flood Management Project : procurement plan (anglais)
Voir la suite
FEB 08, 2017 113241 Plan de passation des marchés
Can grants to consortia spur innovation and science-industry collaboration? : regression-discontinuity evidence from Poland (anglais)
Voir la suite
JAN 09, 2017 WPS7934 Document de travail de recherche sur les politiques
Poland - Odra-Vistula Flood Management Project : resettlement plan (Vol. 2) : Land acquisition and resettlement action plan : cub-component 3B protection of Sandomierz and Tarnobrzeg (anglais)
Voir la suite
JAN 04, 2017 SFG2760 Plan de réinstallation
Disaster risk profiles - Poland (anglais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 114731 Document de travail
Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration (anglais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 115353 Document de travail polonais
Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland Catching-up Regions : Rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (polonais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 115353 Document de travail anglais,
Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland Catching-up Regions: Pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (polonais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 115354 Document de travail anglais,
Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland Catching-up Regions: Kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (polonais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 115350 Document de travail