Documents et rapports

Rechercher/Explorer les documents


  

AFFINER PAR:

Période spécifique

Voir la suite
Voir la suite
  • 1 - 20 sur 105 résultats
  • Afficher les résultats par groupe de
  • 10
  • 20
  • 50
Télécharger en Excel [x]
Air Pollution Management in Kosovo (basque,albanais)

Rapport AUS0001229 JAN 01, 2020

Kosovo - Healing Land for the Future (basque,albanais)

Document de travail 143816 JAN 01, 2020

Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (basque,albanais)

Rapport 145850 JUL 01, 2019

Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (basque,albanais)

Document de travail 135191 MAR 01, 2019

Robayo,Monica; Millan,Natalia

Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (basque,albanais)

Rapport AUS0000628 MAR 01, 2019

Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (basque,albanais)

Fiche 135842 JAN 01, 2019

Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)

Évaluation environnementale SFG4296 APR 25, 2018

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)

Publication 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)

Document de travail ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Titre du document Date du document Numéro du rapport Type de document également avilable dans
Air Pollution Management in Kosovo (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2020 AUS0001229 Rapport
Kosovo - Healing Land for the Future (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2020 143816 Document de travail
Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (basque,albanais)
Voir la suite
JUL 01, 2019 145850 Rapport
Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (basque,albanais)
Voir la suite
MAR 01, 2019 135191 Document de travail
Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (basque,albanais)
Voir la suite
MAR 01, 2019 AUS0000628 Rapport
Kosovo - Financial Sector Strengthening Project : Environmental Assessment : Kosovë - Projekti për Forcimin e Sektorit Financiar : Vlerësimi Mjedisor (albanais)
Voir la suite
FEB 01, 2019 SFG5411 Évaluation environnementale
Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2019 135842 Fiche
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (basque,albanais)
Voir la suite
MAY 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)
Voir la suite
APR 25, 2018 SFG4296 Évaluation environnementale
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (basque,albanais)
Voir la suite
DEC 01, 2017 124573 Document de travail
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)
Voir la suite
NOV 01, 2017 121482 Publication
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 30, 2017 AUD0009684 Document d'audit
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 01, 2017 ACS21442 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
SEP 01, 2017 117415 Document de travail
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (basque,albanais)
Voir la suite
AUG 01, 2017 SFG2300 Évaluation environnementale
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (albanais,basque)
Voir la suite
JAN 01, 2017 112769 Document de travail