Documents et rapports

Rechercher/Explorer les documents


  

AFFINER PAR:

Période spécifique

Voir la suite
Voir la suite
  • 1 - 20 sur 97 résultats
  • Afficher les résultats par groupe de
  • 10
  • 20
  • 50
Télécharger en Excel [x]
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)

Évaluation environnementale SFG4296 APR 25, 2018

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)

Publication 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)

Document de travail ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Albania - Promoting women's access to economic opportunities (basque,albanais)

Note d'orientation 124530 JAN 01, 2017

Buitrago Hernandez,Sandra Paola; Davalos,Maria Eugenia; Munoz Boudet,Ana Maria; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (basque,albanais)

Plan de réinstallation SFG2490 JUL 01, 2016

Nguyen,Linh Van

Albania - Project For Integrated Urban Economic Development (PIUED) : environmental assessment : Kuadri i menaxhimit mjedisor dhe social (albanais,anglais)

Évaluation environnementale SFG2276 JUN 22, 2016

Hamilton,Delphine Alberta

Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (albanais,basque)

Document de travail 108798 JUN 01, 2016

Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment : Plani I menaxhimit social dhe mjedisor per rehabilitimin e shkallareve te Sarandes (albanais,anglais)

Évaluation environnementale SFG2300 JUN 01, 2016

Hamilton,Delphine Alberta

Titre du document Date du document Numéro du rapport Type de document également avilable dans
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (basque,albanais)
Voir la suite
MAY 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)
Voir la suite
APR 25, 2018 SFG4296 Évaluation environnementale
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (basque,albanais)
Voir la suite
DEC 01, 2017 124573 Document de travail
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)
Voir la suite
NOV 01, 2017 121482 Publication
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 30, 2017 AUD0009684 Document d'audit
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 01, 2017 ACS21442 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
SEP 01, 2017 117415 Document de travail
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (basque,albanais)
Voir la suite
AUG 01, 2017 SFG2300 Évaluation environnementale
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (albanais,basque)
Voir la suite
JAN 01, 2017 112769 Document de travail
Albania - Promoting women's access to economic opportunities (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 124530 Note d'orientation
Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (basque,albanais)
Voir la suite
JUL 01, 2016 SFG2490 Plan de réinstallation
Albania - Project For Integrated Urban Economic Development (PIUED) : environmental assessment : Kuadri i menaxhimit mjedisor dhe social (albanais,anglais)
Voir la suite
JUN 22, 2016 SFG2276 Évaluation environnementale
Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2016 108798 Document de travail
Albania - Project for Intergrated Urban Economic Development (PIUED) : environmental assessment : Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per rehabilitimi i rruges me kalldrem te kalase Mihal Komneno dhe i pikes panoramike Tabja (albanais,anglais)
Voir la suite
JUN 01, 2016 SFG2301 Évaluation environnementale
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment : Plani I menaxhimit social dhe mjedisor per rehabilitimin e shkallareve te Sarandes (albanais,anglais)
Voir la suite
JUN 01, 2016 SFG2300 Évaluation environnementale
Kosovo - Water Security and Canal Protection Project : resettlement plan : Kosovës - Projekti i Sigurisë së Ujit dhe Mbrojtjes së Kanalit : kornizën e politikës së zhvendosjes (albanais,anglais)
Voir la suite
FEB 01, 2016 SFG1797 Plan de réinstallation