Documents et rapports

Rechercher/Explorer les documents


  

AFFINER PAR:

Période spécifique

Voir la suite
  • 1 - 17 sur 17 résultats
  • Afficher les résultats par groupe de
  • 10
  • 20
  • 50
Télécharger en Excel [x]
Teach : Observer Manual (swahili,anglais)

Document de travail 132204 JAN 01, 2019

Molina,Ezequiel; Melo Hurtado,Carolina Eugenia; Pushparatnam,Adelle; Wilichowski,Tracy Marie

Tanzania - Dar es Salaam Metropolitan Development Project : BRT Phase 1 Corridor Development Strategy (Vol. 4) : Executive Summary (swahili)

Document de travail 135866 NOV 01, 2018

anglais,

Congo, Democratic Republic of - Forest Dependent Communities Support Project : environmental assessment (Vol. 2) : Mfumo wa kuongoza kimazingira na kijamii (swahili,anglais)

Évaluation environnementale SFG1589 DEC 01, 2015

Vaselopulos,Virginie A.

Tanzania - Productive jobs wanted : Country economic report (swahili)

Mémorandum économique sur un pays 90434 AUG 01, 2014

anglais,

Tanzania - Let's think together : Tanzania - Hebu tutafakari pamoja (swahili)

Document de travail 79165 JUN 01, 2013

Morisset, Jacques; Wane, Waly; Gaddis, Isis; Nabeta, Loy anglais,

Congo, Democratic Republic of - Pro-Routes Project : environmental assessment (Vol. 14) : Mkakati athari ya mazingira na kijamii ya kazi (swahili)

Évaluation environnementale E2749 MAR 31, 2011

français, anglais, lingala,

Congo, Democratic Republic of - Forest and Environment Sector Project : environmental assessment (Vol. 5) (swahili)

Évaluation environnementale E2011 SEP 01, 2008

Luba , lingala,

Tanzania - Songo Songo Gas Development & Power Generation Project : environmental impact assessment (Vol. 2) (swahili)

Évaluation environnementale E65 OCT 31, 2001

Songas Ltd., Dar es Salaam; Tanzania Electric Supply Company Ltd.

Titre du document Date du document Numéro du rapport Type de document également avilable dans
Teach : Observer Manual (swahili,anglais)
Voir la suite
JAN 01, 2019 132204 Document de travail
Tanzania - Dar es Salaam Metropolitan Development Project : BRT Phase 1 Corridor Development Strategy (Vol. 4) : Executive Summary (swahili)
Voir la suite
NOV 01, 2018 135866 Document de travail anglais,
Congo, Democratic Republic of - Forest Dependent Communities Support Project : environmental assessment (Vol. 2) : Mfumo wa kuongoza kimazingira na kijamii (swahili,anglais)
Voir la suite
DEC 01, 2015 SFG1589 Évaluation environnementale
Tanzania - Productive jobs wanted : Country economic report (swahili)
Voir la suite
AUG 01, 2014 90434 Mémorandum économique sur un pays anglais,
Kenya - Comprehensive public expenditure review 2013 : eye on budget - spending for results : Kenya - Toleo lililorahisishwa uchunguzi wa matumizi ya pesa za umma : tathmini ya bajeti - matumizi yenye matokeo bora (swahili)
Voir la suite
OCT 23, 2013 82678 Examen des dépenses publiques anglais,
Tanzania - Lake Victoria Environmental Management Project : additional financing : environmental assessment (Vol. 14) : Muhtasari wa tathmini ya Athari za mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji taka kwa mazingira na jamii katika manispaa ya Bukoba, Mkoani Kagera. (swahili)
Voir la suite
JUL 22, 2013 E4760 Évaluation environnementale
Tanzania - Let's think together : Tanzania - Hebu tutafakari pamoja (swahili)
Voir la suite
JUN 01, 2013 79165 Document de travail anglais,
Congo, Democratic Republic of - Pro-Routes Project : environmental assessment (Vol. 14) : Mkakati athari ya mazingira na kijamii ya kazi (swahili)
Voir la suite
MAR 31, 2011 E2749 Évaluation environnementale français, anglais, lingala,
Tanzania - Zanzibar Urban Services Project : environmental assessment (Vol. 7) : Mapendekezo ya ukarabati na uboreshaji wa Barabara ya Mizingani Kati ya Bustani ya Forodhani na eneo dura la mti wa baniani : utathmini wa athari ya kijamii na kimazingira muhtasari wa usimamizi (swahili)
Voir la suite
OCT 22, 2010 E2525 Évaluation environnementale anglais,
South South exchange : sharing of knowledge and innovation - the case of the dairy sector in India, Uganda and Tanzania : Ushirikiano baina ya nchi za kusini mwa ulimwengu mabadilishano ya Ujuzi na Uvumbuzi : baina ya India, Uganda na Tanzania katika sekta ya maziwa (swahili)
Voir la suite
JAN 01, 2009 52074 Document de travail anglais,
Accelerating catch-up : tertiary education for growth in Sub-Saharan Africa - synopsis : Kuongeza kasi ya maendeleo : elimu ya juu kwa maendeleo Afrika Kusini Mwa Jangwa la Sahara - muhtasari (swahili)
Voir la suite
OCT 01, 2008 48332 Document de travail anglais,
Congo, Democratic Republic of - Forest and Environment Sector Project : environmental assessment (Vol. 5) (swahili)
Voir la suite
SEP 01, 2008 E2011 Évaluation environnementale Luba , lingala,
Implementing the extractive industries transparency initiative : applying early lessons from the field : Utekelezwaji wa mkakati wa kuongeza uwazi katika tasnia ya uziduaji : matumizi ya mafunzo ya awali kutoka kwenye maeneo ya utendaji (swahili)
Voir la suite
JAN 01, 2008 43959 Mines/hydrocarbures français, portugais, anglais,
République démocratique du Congo – Projet multisectoriel d’urgence de réhabilitation et de reconstruction, évaluation environnementale pour le financement additionnel : Résumé (lingala,anglais,swahili,français)
Voir la suite
SEP 08, 2006 E1507 Évaluation environnementale
The handwashing handbook: a guide for developing a hygiene promotion program to increase handwashing with soap : Kijitabu cha jinsi ya kunawa mikono : mwongozo wa kuandaa programu ya kuhamasisha usafi ili kuongeza mwamko wa watu kuhusu unawaji mikono kwa sabuni (swahili)
Voir la suite
JAN 01, 2005 32302 Document de travail français, anglais,
Indigenous knowledge : local pathways to global development - marking five years of the World Bank indigenous knowledge for development program : Maarifa asilia : mbinu za wenyeji za kuleta maendeleo ya dunia - kuadhimisha miaka mitano ya mpango wa Benki ya Dunia wa programu ya maarifa asilia kwa ajili ya maendeleo (swahili)
Voir la suite
JAN 01, 2004 30735 Document de travail
Tanzania - Songo Songo Gas Development & Power Generation Project : environmental impact assessment (Vol. 2) (swahili)
Voir la suite
OCT 31, 2001 E65 Évaluation environnementale