Documents et rapports

Rechercher/Explorer les documents


  

AFFINER PAR:

Période spécifique

Voir la suite
Voir la suite
  • 1 - 20 sur 23 résultats
  • Afficher les résultats par groupe de
  • 10
  • 20
  • 50
Télécharger en Excel [x]
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)

Évaluation environnementale SFG4296 APR 25, 2018

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)

Publication 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)

Document de travail ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)

Document de travail 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Albania - Promoting women's access to economic opportunities (basque,albanais)

Note d'orientation 124530 JAN 01, 2017

Buitrago Hernandez,Sandra Paola; Davalos,Maria Eugenia; Munoz Boudet,Ana Maria; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (basque,albanais)

Plan de réinstallation SFG2490 JUL 01, 2016

Nguyen,Linh Van

Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (albanais,basque)

Document de travail 108798 JUN 01, 2016

Portraits of poverty and inequality in Albania (albanais,basque)

Document de travail 110582 JAN 01, 2016

E. Dávalos,María; Thomo,Ledia

Maternity leave and women’s labor market status in Kosovo : five key messages : Pushimi i lehonisë dhe gjendja e tregut të punës për gratë në Kosovë : pesë mesazhe kyçe (basque,albanais)

Document de travail 124373 SEP 21, 2015

Davalos,Maria Eugenia; Elezaj,Ereblina; Thurau,Julianna Flanagan; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Results of the Kosovo 2014 labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2014 në Kosovë (albanais,basque)

Document de travail 98068 JUN 01, 2015

Titre du document Date du document Numéro du rapport Type de document également avilable dans
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (basque,albanais)
Voir la suite
MAY 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (basque,albanais)
Voir la suite
APR 25, 2018 SFG4296 Évaluation environnementale
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2018 SFG2300 Évaluation environnementale
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (basque,albanais)
Voir la suite
DEC 01, 2017 124573 Document de travail
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (albanais,basque)
Voir la suite
NOV 01, 2017 121482 Publication
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 30, 2017 AUD0009684 Document d'audit
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (basque,albanais)
Voir la suite
OCT 01, 2017 ACS21442 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
SEP 01, 2017 117415 Document de travail
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (basque,albanais)
Voir la suite
AUG 01, 2017 SFG2300 Évaluation environnementale
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2017 117415 Document de travail
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (albanais,basque)
Voir la suite
JAN 01, 2017 112769 Document de travail
Albania - Promoting women's access to economic opportunities (basque,albanais)
Voir la suite
JAN 01, 2017 124530 Note d'orientation
Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (basque,albanais)
Voir la suite
JUL 01, 2016 SFG2490 Plan de réinstallation
Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2016 108798 Document de travail
Portraits of poverty and inequality in Albania (albanais,basque)
Voir la suite
JAN 01, 2016 110582 Document de travail
Maternity leave and women’s labor market status in Kosovo : five key messages : Pushimi i lehonisë dhe gjendja e tregut të punës për gratë në Kosovë : pesë mesazhe kyçe (basque,albanais)
Voir la suite
SEP 21, 2015 124373 Document de travail
Results of the Kosovo 2014 labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2014 në Kosovë (albanais,basque)
Voir la suite
JUN 01, 2015 98068 Document de travail
Kosovo - Country Environmental Analysis : Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor, rishikimi institucional dhe rishikimi i shpenzimeve publike për mjedisin (albanais,basque)
Voir la suite
JAN 01, 2013 75029 Analyse environnementale nationale (CEA)